Skip to content

•••

Marijke Mosterman

journalistieke producties

Privacy Statement

Marijke Mosterman Journalistieke Producties
Aureliavlinder 58
8016 HC Zwolle
Telefoonnummer: 038-4653244
E-mailadres: marijke@mosterman.com
Website: www.mosterman.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marijke Mosterman Journalistieke Producties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Functie
E-mailadres

Doeleinden en rechtsgronden
Marijke Mosterman Journalistieke Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (primair) op de grondslag van noodzakelijkheid dan wel op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Marijke Mosterman Journalistieke Producties verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dan wel voldaan is aan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde voorwaarde.

Cookies
Marijke Mosterman Journalistieke Producties maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. Marijke Mosterman Journalistieke Producties maakt gebruik van cookies met onder meer een technische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van Marijke Mosterman Journalistieke Producties naar behoren functioneert. Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
Marijke Mosterman Journalistieke Producties verstrekt niet, of alleen in zorgvuldig overleg onder gegeven omstandigheden uw persoonsgegevens conform de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Marijke Mosterman Journalistieke Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, althans niet langer dan voor een periode van twee jaren.

Rechten van betrokkene
U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens ontvangen van derden
Marijke Mosterman Journalistieke Producties ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder van Google Analytics.

Beveiligingsmaatregelen
Marijke Mosterman Journalistieke Producties gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen.

Lees hier de pdf-versie

Deze website maakt gebruik van cookies. meer informatie

Om je de beste surfervaring te bieden, is deze site is standaard ingesteld op "cookies toestaan". Als je deze site blijft gebruiken, of als je klikt op "Accepteren", dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies

Sluiten